První místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) v letošním roce se uskutečnila v prostorách Hotelu Klášter Teplá v Karlovarském kraji. Zhruba padesát účastníků si mimo jiné vyslechlo aktuální informace o klíčových aktivitách projektu a řadu praktických příkladů z realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a šablon. Akce se konala společně pro Karlovarský kraj a Plzeňský kraj.

Konferenci zahájilo netradičně video týkající se rolí v pracovním týmu. Následovala prezentace týmové manažerky aktivity Centra podpory Věry Duškové, která shrnula, co všechno se za dobu fungování projektu podařilo v oblasti podpory cílových skupin. Součástí její prezentace byly také zajímavé statistiky.

Prostor dostaly také další systémové projekty NIDV, konkrétně Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO). Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) na konferenci zastoupila odbornice projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) Hana Splavcová, aby představila vybrané šablony pro gramotnosti.

Konference výrazně akcentovala praktické příklady, hovořilo se o konkrétních výsledcích a zkušenostech nejen z oblasti místního akčního plánování, ale také šablon. Dopolední blok doplnila část věnovaná bližším informacím ke klíčové aktivitě Individuální pomoc projektu SRP. Prezentovali projektový manažer SRP Petr Valenta a týmová manažerka této aktivity Vladimíra Chaloupková.

Praktický ráz akce pokračoval také po přestávce na oběd. Řeč byla nejen o projektech KAP/iKAP, ale také o vzdělávání širšího vedení škol v rámci SRP nebo o intenzivní podpoře projektu SRP v Karlovarském a Plzeňském kraji. Slovo si vzal také děkan Pedagogické fakulty ZČU v Plzni Miroslav Randa, aby hovořil o personálních kapacitách učitelů v Plzeňském kraji.