Šesté jednání odborného panelu projektu SRP se uskutečnilo 15. října 2018 v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání. Akce, která má za cíl dávat dohromady experty ze vzdělávacího systému tak, aby pomáhali vytvářet odborná doporučení pro rezort školství, měla za cíl precizovat stanoviska ve čtyřech tematických skupinách. Přečtěte si více podrobností následujícím článku.

Po formálním uvítání, jehož se ujal týmový manažer aktivity Spolupráce Libor Martínek, hovořil projektový manažer SRP Petr Valenta. Ten shrnul novinky týkající se klíčové aktivity Individuální pomoc, zmínil se o počtu podpořených organizací i škol zapojených do uvedené aktivity.

Petr Valenta věnoval prostor také výsledkům analýz rozvojových potřeb, díky kterým si školy určily své silné a slabé stránky. Důraz kladl na nové aktivity krajských center podpory, jejichž odborní pracovníci budou od nového roku nově poskytovat také konzultace ke strategickému řízení a plánování.

Po krátké debatě o zkušenostech z oblasti metodické podpory k šablonám se účastníci přesunuli k materiálu Podpora pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách. Mluvili o oblastech, které by podle mínění odborníků měly doznat změn – jednalo se konkrétně o administrativu, systémovou podporu ředitelů škol, přípravu budoucích ředitelů škol a projektové financování.

Poté se účastníci rozdělili do čtyř pracovních skupin, aby probrali odborná doporučení ve čtyřech oblastech, které se týkají fungování škol – personální, metodické, materiální, finanční a další. Po celou dobu byl přítomen coby moderátor Ivan Trojan, Ředitel Ústavu profesního rozvoje pedagogických pracovníků na  Pedagogické fakultě UK v Praze.