Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) má za sebou další místní konferenci, kterou tentokrát hostil Hradec Králové. Odborníci z center podpory SRP Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje připravili informačně nabité setkání pro sedm desítek účastníků.

Zatím největší místní konference projektu SRP proběhla v úterý 6. listopadu v královéhradeckém kulturním domě Adalbertinum a věnovala se především příkladům dobré praxe, realizaci místních akčních plánů a šablon, ale i aktuálnímu dění v projektu SRP i v projektech spolupracujících.

Konferenci zahájila vedoucí krajského pracoviště NIDV v Hradci Králové Jana Berkovcová, která přivítala účastníky především z řad zřizovatelů, zástupců vedení škol a dalších příjemců IPo MAP či realizátorů šablon.

Poté si vzala slovo týmová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková, aby informovala o aktuálním dění v projektu SRP. Následně dostali prostor zástupci iKAP jednotlivých krajů, kteří pohovořili o realizaci krajských akčních plánů i o konkrétních aktivitách daných výzvou, kam patří mimo jiné podpora polytechnického vzdělávání, rozvoj kariérového poradenství či podpora gramotností. Účastníci tak měli možnost se dozvědět, jaké metodické materiály jsou výstupem jednotlivých výzev či jaké subjekty s iKAP na realizaci spolupracují.

Zajímavým bodem v programu se staly prezentace místních akčních plánů v praxi jednotlivých krajů. Jednotliví panelisté popsali, s kým a jak spolupracují, jakou podporu poskytují, ale i to, na jaké překážky při práci narážejí. V souvislosti s intenzivní podporou prezentující nejčastěji hovořili o přínosu spolupráce s konzultanty rozvoje školy a procesu tvorby strategických materiálů, kam dokázali zapojit téměř všechny zaměstnance školy.

Vzdělávání širšího vedení škol zase nejen přineslo cenné podněty, ale také motivovalo zúčastněné ředitele k další práci. Ve spojitosti se šablonami hovořili panelisté především o praktické stránce a jejich významu pro personální podporu, zajištění inkluzivního vzdělávání a asistentů do výuky, stranou nezůstalo ani další vzdělávání učitelů.

I tentokrát organizátoři vyčlenili prostor spolupracujícím projektům. Za projekt podpora práce učitelů (PPUČ) vystoupil Petr Naske, který představil podporu jednotlivých gramotností, zajímavé tipy i dostupné zdroje. O tématu inkluzivního vzdělávání v dotčených krajích hovořila Markéta Mížová z Agentury pro sociální začleňování. Na téma navázala Petra Karbanová z projektu APIV B, která hovořila o problematice inkluze. 

Nový projekt, který běží prvním rokem v rámci Národního institutu pro další vzdělávání, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), prezentovala Radka Heřmánková. Ta mimo jiné popsala po praktické stránce systém kabinetů, jejichž cílem je rozvoj oborové didaktiky.