ŘO OP VVV upozorňuje příjemce šablon na nedostatky v ZoR a zároveň je žádá o pečlivou přípravu dokumentů dokládajících výstupy projektu a kontrolu ZoR před jejím elektronickým podepsáním. Množství nedostatků má za následek vracení ZoR k dopracování a prodloužení doby jejího schválení. Zároveň nedostatečné či chybné dokladování výstupů může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů, které můžou mít negativní dopad na příjemce dotace, případně jejich zřizovatele.

Nejčastější identifikované nedostatky v kontrolovaných ZoR:

  • v první ZoR je nesprávně uvedený konec prvního sledovaného období a není vykázána publicita projektu,
  • případně doložené plné moci neobsahují všechny náležitosti,
  • počet jednotek aktivit uvedených v ZoR neodpovídá vykazovaným aktivitám v Kalkulačce indikátorů ZoR a není v souladu s dokládanými výstupy,
  • výše žádosti o platbu neodpovídá výši způsobilých výdajů souvisejících s počtem vykázaných jednotek aktivit,
  • indikátory výstupu nejsou vykazovány v souladu s Kalkulačkou indikátorů ZoR,
  • milník 6 00 00 není vykazován průběžně po naplnění bagatelní podpory pedagoga,
  • pracovněprávní dokumenty personálních šablon neobsahují požadované náležitosti (zejména pracovní náplň a údaje o projektu),
  • v DPP (např. u šablon III/1.5 a III/1.6) není uveden úvazek či hodinový ekvivalent, nebo je uveden chybně,
  • nejsou dodržovány minimální a maximální počty žáků v šabloně III/4.1 Doučování žáků SŠ,
  • nejsou uváděny všechny povinné informace ve výstupech - zvláště nejsou vykazovány hodiny v třídních knihách v šabloně III/2.11 a IV/2.11 CLIL ve výuce, nejsou dokládána potvrzení o zaměstnání pedagogů k šablonám vzdělávání DVPP.

V případě dotazů ke zpracování ZoR a dokládání výstupů kontaktujte konzultační linku pro šablony na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den.

ŘO OP VVV