Ve středu 8. listopadu proběhla další ze série místních krajských konferencí, kterou připravili odborní pracovníci center podpory projektu SRP v Jihlavě a Českých Budějovicích pro zástupce škol, zřizovatelů a realizátorů MAP a šablon. Na akci dorazili účastníci z jižních Čech a Vysočiny. I tentokrát zazněly nejen důležité a aktuální informace z dění projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), ale také inspirativní příklady dobré praxe z realizace šablon i MAP. O zkušenosti se podělily ředitelky škol zapojené do systému intenzivní podpory, zazněly rovněž aktuální informace z projektů, které s projektem SRP spolupracují.

Po úvodních informacích o jednotlivých aktivitách projektu, které shrnula týmová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková, představili zástupci místních akčních plánů příklady dobré praxe. Karolína Ortová z MAS Královská stezka i Taťána Mládková a Jitka Soldátová z Písecka kromě prezentace samotných aktivit vyzdvihly i význam MAP v propojování různých subjektů, organizací a škol pro sdílení zkušeností, kontaktů a nápadů.

Zajímavé a podnětné bylo vystoupení Zdeňka Janderky z Moravských Budějovic, který představil Veletrh volnočasových aktivit v rámci MAP I, který byl úspěšnou akcí pro veřejnost, jejímž prostřednictvím představili organizátoři přímo podpořené organizace a jejich výstupy. V rámci inspirace a příkladů dobré praxe vystoupil i vedoucí Centra podpory v Ostravě Jozef Kubáň, který představil formu podpory v Moravskoslezském kraji. O tématu implementace krajského akčního plánu podrobně pohovořil Petr Lamač. Ten popsal krajskou úroveň místního plánování v Jihočeském kraji.

Realizaci šablon a příkladům dobré praxe, případným úskalím i praktickým tipům, se dále věnovali ředitel ZŠ v Jindřichově Hradci Jan Javorský a Soňa Baueršímová z centra podpory Kraje Vysočina. O fungování systému intenzivní podpory promluvil Adam Dědič z projektového týmu, na něj navázala konzultantka rozvoje školy (KRŠ) Jitka Čápová, která se podělila o praktické zkušenosti spolupráce s vedením zapojených škol z pohledu KRŠ. Miroslav Staněk poté rozproudil publikum originální prezentací o významu experimentu ve výuce, přednesl spoustu zajímavých příkladů nejen z minulosti a inspiroval všechny, kteří mají co do činění s výukou přírodovědných předmětů.

Odpolední blok věnovali organizátoři především spolupracujícím projektům, jako jsou APIV B a SYPO. Zástupkyně projektů obou zúčastněných krajů hovořili o podpoře, kterou tyto projekty poskytují, aktuálním dění a cílech. Velmi podnětný byl příspěvek Agentury pro sociální začleňování. Petr Koubek a Iveta Millerová hovořili o projektu ISZ, možnostech aktivizace lidí v dotčených oblastech či prostředcích, kterými lze motivovat děti přímo znevýhodněného prostředí. Informace o projektu Podpora práce učitelů pak představil Petr Koubek, který své vystoupení obohatil o celou řadu postřehů ze vzdělávacího prostředí i podněty k diskuzi a dalšímu přemýšlení.