V úterý 13. listopadu proběhla další z řady místních konferencí projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Už páté setkání určené zástupcům škol z Ústeckého kraje, zřizovatelům a realizátorům šablon či místních akčních plánů se uskutečnilo v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a hostilo tři desítky účastníků.

Po úvodním bloku, během něhož týmová manažerka center podpory Věra Dušková představila, kam se jednotlivé aktivity projektu za tři roky dostaly, věnovali organizátoři prostor rozsáhlá aktivitě individuální pomoc. 

Konzultantka rozvoje školy z Centra podpory strategického řízení a plánování v Ústí nad Labem Irena Koťátková přestavila systém intenzivní podpory od samotného začátku při oslovení školy až po vypracování školního akčního a strategického plánu rozvoje školy.

O praktické zkušenosti se zmíněným systémem doplnila dopolední blok Lenka Suchá ze zapojené základní školy v Chlumci. Se sdílením praktických zkušeností s podporou projektu SRP pokračovala i Jana Pucharová, ředitelka základní školy při Biskupském gymnáziu Krupka – Bohosudov. Ta se věnovala reflexi vzdělávacího programu pro širší vedení škol a přínosům, které jí vyplynuly z jeho absolvování.

I tentokrát dostaly na konferenci projektu SRP prostor spolupracující systémové projekty. Vedle projektů APIV B a Systému profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) měli účastníci možnost seznámit se s horkou novinkou v podobě projektu Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV), jehož poslání představila Dana Veselá.

O aktivitách Agentury pro sociální začleňování v sociálně vyloučených lokalitách v krajích pohovořil Martin Dobeš, který představil například workshopy pro učitele z těchto oblastí a nástroje, které pracovníci agentury používají. O tématu šablon pohovořila Hana Splavcová z Národního ústavu pro vzdělávání. Ta  prezentovala cesty podpory a rozvoje gramotností.

K podrobnostem implementace krajského akčního plánu vystoupila Lenka Burganová, která hovořila o aktuálních projektech v Ústeckém kraji Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů a Cílená podpora škol při naplňování KAP I.

Ambiciózní místní akční plán, který například počítá se zapojením vysokoškolských studentů, přestavila Jana Davidová z ústeckého centra podpory. K tématu šablon se vrátila i Katarína Hurychová, ředitelka Svobodné školy, kde se věnují waldorfské pedagogice. Hovořila o tom, jakým způsobem obohatila realizace šablon výukové programy i materiálové vybavení školy. Díky šablonám došlo v této škole také ke zlepšení péče o žáky ohrožené školním neúspěchem či intenzivnější spolupráci s rodiči pomocí externích odborníků.