V pořadí už pátá místní konference projektu SRP se konala 19. listopadu v pražském Hotelu Svornost. Akce se účastnilo zhruba padesát zástupců mimo jiné z řad tvůrců MAP rozvoje vzdělávání, zřizovatelů a škol. Všichni si vyslechli si řadu zajímavých teoretických i praktických informací. Konference byla určená pro Prahu a Středočeský kraj.

Po dvou úvodních prezentacích, které se týkaly souhrnu dění ve dvou klíčových aktivitách (Centra podpory a Individuální pomoc) následovaly dva praktické příspěvky. První představovala prezentace ředitelky MŠ Dvouletky Jany Bezděkové, jejíž škola využívá podporu projektu SRP, pokud jde o strategické řízení a plánování. Jana Bezděková hovořila o přínosech podpory projektu i o boji s počátečními obavami. Ředitelka ZŠ Podbělohorská uvedla zase praktické informace o školení konaných v rámci vzdělávacího programu pro širší vedení škol.

Ryze praktickou náplň měl blok, který následoval po první přestávce. Jako první si vzala slovo ředitelka Gymnázia na Zatlance Jitka Kmentová, aby hovořila o zkušenostech se šablonami. Ty na významném pražském gymnáziu velmi pomohly například studentům s vadami zraku. Další zhruba půl hodinu zabrala na konferenci problematika místního akčního plánování, zazněly příklady inspirativní praxe nejen z MAP Kutnohorsko, ale také z Poděbrad, Sedlčanska a Říčan.

Odpolední blok měl o poznání teoretičtější náplň. Účastníci konference si postupně vyslechli informace o dalších systémových projektech, které běží nejen v rámci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), ale také v Národním ústavu vzdělávání (NÚV) či Agentuře pro sociální začleňování (ASZ). Slovo měli také zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

I pražská konference nebyla v neposlední řadě ochuzena o příspěvky z řad dalších systémových projektů, které běží v rámci NIDV. Jednalo se o projekty APIV B a SYPO.