Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá 6. a 7. prosince 2018 čtvrtý ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem bude tentokrát strategické řízení a plánování ve školách. Na dvoudenní akci se zahraniční účastí budou mít účastníci možnost vyslechnout si praktické příspěvky významných odborníků a představitelů škol. Během workshopu, který proběhne druhý den konference, dostanou prostor pro výměnu zkušeností se strategickým řízením ve školách a prakticky se seznámí s jeho nástroji a metodami. Na akci se lze ještě stále přihlašovat, odkaz pro přihlášení naleznete zde a níže po článkem.

První den konference přinese cenné informace a inspiraci z oblasti školského leadershipu a vzdělávání řídicích pracovníků ve školství, o které se podělí odborníci a akademici od nás i ze zahraničí. O zkušenostech se strategickým řízením a plánováním v kanadských školách pohovoří Sherri-Lynne Phanard z Lakehead District School Board. Model vzdělávání řídicích pracovníků v Sasku představí Conelie Franke ze Zemského úřadu pro školství. Těšit se můžete také na zkušenosti ředitelů se strategickým řízením v některých tuzemských školách.

Praktický workshop Strategické řízení rozvoje škol proběhne následující den pod vedením zkušených ředitelů a odborníků z projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který už třetím rokem NIDV realizuje. Workshop je příležitost prakticky si vyzkoušet metody a postupy zjišťování stavu školy, stanovení rozvojových potřeb a strategických cílů rozvoje školy, plánování a následného vyhodnocování kroků nutných k jejich úspěšnému naplnění.

Pro přihlášení klikněte na web konference: http://konference.nidv.cz/

Podívejte se také na pozvánku pod TÍMTO odkazem.