Třetí vlnu místních konferencí projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP) završilo ostravské setkání pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Zhruba sedmdesát hostů z řad příjemců IPo MAP, realizátorů šablon a zástupců škol i zřizovatelů přijalo pozvání do konferenčních prostor hotelu Best Western. Jak je už u letošních místních konferencí zvykem, zazněly mimo jiné příklady dobré praxe z realizace místních akčních plánů a šablon.

Po úvodním slově vedoucího ostravského centra podpory Jozefa Kubáně a shrnutí dosavadní práce projektu SRP, přišly na řadu příspěvky realizátorů místních akčních plánů z Kopřivnice, Hlučínska i Olomoucka.

Kromě zajímavých podnětů k realizaci a problémů, se kterými se potýkali, představili tito přednášející také zajímavé nápady týkající se například podpory místní identity u dětí, rozvoji talentů či polytechnického vzdělávání.

Příspěvek o realizaci šablon přinesl ředitel málotřídní školy ZŠ a MŠ Písařov Jiří Pavlas, který pohovořil o specifických výhodách a tipech k využití šablon pro rozvoj tohoto typu škol, Aleš Vodička následně doplnil téma šablon o zkušenosti ze základní školy Ostrava-Hrabůvka.

I v Ostravě se účastníci konference seznámili s implementací krajských akčních plánů v obou uvedených krajích. Dopolední blok pak završilo téma intenzivní podpory, které představila týmová manažerka Vladimíra Chaloupková i ředitel zapojené školy Andrzej Szyja a konzultant rozvoje školy Leoš Tesárek. Ten vysvětlil, jakou šanci z praktického hlediska představuje intenzivní podpora pro školy.

Odpolední část zahájil ředitel základní školy v Krnově Karel Handlíř, který popsal několikaletou, nelehkou cestu školy k úspěšné integraci a inkluzi. Zbývající prostor pak tradičně patřila představení spolupracujícím projektům, jako jsou APIV B, SYPO a PPUČ – Gramotnosti pro život.