Druhý den Mezinárodní konference Strategické řízení ve školách pokračoval praktickým workshopem. Akce pro téměř čtyři desítky účastníků proběhla pod vedením zkušených externích lektorů projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích. Workshop měl za cíl především informovat o strategickém řízení a plánování a motivovat k zavedení těchto postupů ve školách, kde účastníci působí.

Workshop probíhal v pěti menších skupinách, které vedli externí lektoři a odborníci na danou tématiku, a to František Eliáš, Irena Koťátková, Věra Kundrátová, Roman Liška a Roman Ziegler. Úvodní blok patřil především výchozí analýza potřeb školy, kde se účastníci seznámili s metodikou ČŠI, PEST a SWOT analýzou či práci s dotazníky.

Dalším krokem, který měli účastníci příležitost podrobně rozebrat, bylo stanovení mise a vize školy a jejích strategických cílů. Na toto téma plynule navázala tvorba strategického plánu rozvoje školy a následné zavádění postupů SRP. Nechybělo samozřejmě ani téma následného vyhodnocování tohoto procesu, podnětné příklady dobré praxe a prostor pro diskuzi a otázky.