Konec roku představuje tradičně čas pro SRPácký newsletter. Pravidelný zpravodaj systémového projektu OP VVV Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) navíc oslavuje v tomto vydání jubilejní desáté číslo. Čtenáři jistě uvítají řadu zajímavých témat, která souvisejí nejen s náplní projektu, ale také obecněji se vzděláváním. Projekt běží v rámci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Hlavním tématem čísla je text rozebírající přínosy koučinku ve školách pro zlepšování strategického myšlení pedagogů. Článek populární formou celou oblast přibližuje, pokud jde o její vymezení, náplň cíle i význam pro vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování.

Ani v jubilejním desátém vydání čtvrtletního SRP nechybí rozhovor. Redakce oslovila tentokrát externího pracovníka projektu Víta Berana. Ten působí nejen jako ředitel ZŠ v pražských Kunraticích, ale také v oblasti DVPP a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Hovořil mimo jiné o roli rodičů ve fungování školy, ale také o důležitosti oblasti kultury školy, koučinku či o úloze studentů pedagogických škol. Pedagog zmínil i změny, které by v oblasti řízení škol pomohly celému vzdělávacímu systému.

Prosincové číslo SRPáckého newsletteru se věnuje také aktuálním informacím o činnosti odborného panelu aktivity Spolupráce, jehož odborníci ve spolupráci s vedením projektu pojmenovávají příslušné problémy v oblasti vzdělávání a pracují na doporučeních pro zlepšení podmínek vedení škol ve sféře pedagogického vedení.

Čtenáři se mohou při čtení newsletteru projektu SRP v neposlední řadě také seznámit s dalšími třemi pracovníky projektu v pravidelné rubrice SRPáci se představují.

Newsletter projektu SRP naleznete na stránce NIDV pod následujícím odkazem.