Ve středu 9. ledna proběhlo na půdě NIDV setkání příjemců IPo MAP. Zhruba padesátka účastníků nejen z Prahy a Středočeského kraje dostala možnost seznámit se s novinkami v projektu, aktualizovanými Postupy MAP II či příklady dobré praxe.

V úvodu setkání představily odborné poradkyně Centra podpory Praha a střední Čechy Anna Poláčková a Šárka Pirklová nově vyhlášenou výzvu Šablony II pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty a další informace, které se váží k Šablonám II, včetně plánované výzvy pro nevládní a neziskové organizace.

Nezapomněly zmínit ani aktualizace inspiromatu a analytické zprávy o fondech a nadacích. Zazněly také příklady dobré praxe v otázkách financování aktivit v Moravskoslezském kraji. Důležité byly pro všechny účastníky také podrobnosti o aktualizaci Postupů MAP II, kde došlo k doplnění některých důležitých informací a povinností.

Velmi cenná byla účast Ferdinanda Hrdličky z Řídicího orgánu MŠMT, který vystoupil k tématu Metodika rovných příležitostí. Vysvětlil princip tohoto materiálu, zodpověděl několik palčivých dotazů a především rozvířil debatu k tématu rovných příležitostí v tuzemském školství, jako je například otázka dostupnosti rovných příležitostí ve vzdělávání napříč regiony.