Zástupci projektu SRP, konkrétně projektový manažer Petr Valenta a týmová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková, se ve čtvrtek 7. února účastnili zajímavé akce na ministerstvu školství. Kulatý stůl k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání, jak se akce jmenovala, přinesl prostor pro výměnu aktuální zkušenosti z oblasti koordinace vzdělávací politiky v území.

MAP představují důležitou a užitečnou součást českého vzdělávacího systému. Na kulatý stůl přišel proto hovořit náměstek MŠMT pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský. Ten podobně jako další zúčastnění poděkoval všem, kteří měli na startu MAP I podíl. To, že všichni aktéři v území začali hledat společnou cestu pro budoucnost vzdělávání, stálo nemalé úsilí.

„Jsem moc ráda, že už celá iniciativa přináší v regionech konkrétní výsledky. Máme před sebou nyní další výzvy v podobě kroků a úkolů plynoucích z tzv. Školní inkluzivní koncepce krajů (ŠIKK),“ komentovala akci Věra Dušková.

Akce se kromě náměstka MŠMT Václava Velčovského účastnili mimo jiné také Ferdinand Hrdlička, koncepční garant pro oblast regionálního školství OP VVV, Stanislav Tvaroh, ředitel Odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT nebo Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR. Řeč byla nejen o finanční stránce projektů MAP I a MAP II, ale také o příkladech dobré praxe z realizace aktivit v rámci MAP. Kulatý stůl obohatili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.

Fotografie poskytla pracovní skupina vzdělávání Národní sítě MAS ČR.