V úterý 25. a ve středu 26. února se v pražském sídle Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) uskutečnilo školení konzultantů rozvoje školy, kteří působí v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP). Setkání stávajících konzultantů rozvoje školy má za cíl vyhodnotit první fázi intenzivní podpory a teoretickou i praktickou přípravu na další podporu zapojených škol do intenzivní podpory. Školení pro asi dvacítku konzultantů rozvoje škol vedl odborník na strategický rozvoj škol František Eliáš.

Náplní dvoudenního školení tvořilo vyhodnocení první fáze intenzivní podpory a seznámení s tvorbou strategického školního plánu rozvoje školy a akčního plánu. První den školení věnovali organizátoři tématům, jako jsou metody analýzy, jejich význam a vyhodnocování, tvorba mise a vize školy a jejich základní principy.

Následující den pak patřil především formulování strategických cílů, plánu implementaci a také třeba problematice evaluace. Školení konzultantů rozvoje školy klade důraz na praktickou stránkou tvorby strategického plánu a školního akčního plánu, účastníkům také dává dostatek prostoru pro diskuzi, dotazy a sdílení zkušeností i problémů, kterými se v pozici konzultantů rozvoje škol potýkají.