Ve čtvrtek 28. února proběhla konference k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Akce, která proběhla na půdě Národní technické knihovny, hostila panelisty mimo jiné z řad zástupců MŠMT, Národního ústavu pro vzdělávání či České školní inspekce, ale také z organizací jako jsou Učitel naživo, EDUin anebo zástupci vysokých škol.

Cílem konference bylo představit směr, kterým se bude ubírat tuzemská vzdělávací politika po roce 2020. Nově připravovaný dokument bude navazovat na současnou Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 a bude definovat vize, priority, cíle a opatření pro oblast vzdělávacího systému a politiky do roku 2030. Videozáznam z akce je dostupný zde na webových stránkách MŠMT.