Upozorňujeme, že došlo k výměně kalkulačky indikátorů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. V kalkulačce byla opravena technická chyba mající vliv na správný výpočet specifických cílů. Jedná se o důležitou opravu a žádáme proto oprávněné žadatele, aby nadále využívali již pouze novou verzi kalkulačky s označením verze 3 (číslo verze je uvedeno v názvu souboru a také jako první text na úvodní straně kalkulačky).

Na již zaregistrované žádosti o podporu, na které má změna vliv, bude zaslána interní depeše s dalším postupem. V kalkulačce byla zjištěna chyba u aktivity 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ, která byla chybně navázaná na SC 2 místo SC 5  a počítala tedy chybně rozpady specifických cílů. Všechny žádosti budou muset dokládat novou verzi kalkulačky (označena jako verze 3) v názvu i na prvním listu kalkulačky. Zatím je málo podaných žádostí (celkem 12 těch, kterých se chyba dotkne, budeme je informovat interní depeší s žádostí o opravu čísel u SC). Budoucí žádosti se zaslanou starou verzí kalkulačky budou vraceny k opravě.

Kalkulačka je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_18_065 a č. 02_18_066.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.