Stránky jedenáctého newsletteru systémového projektu OP VVV Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který vyšel v polovině března, zaplnily příklady dobré praxe i témata teoretičtějšího charakteru. Rozhovor do aktuálního vydání poskytl lektor projektu a dlouholetý ředitel ZŠ v Mostě Roman Ziegler. Dostaly prostor i  praktické aktivity, které s podporou strukturálních fondů pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost. Stranou nezůstává tentokrát ani využití metodiky rovných příležitostí v kontextu strategického řízení. Aktuální číslo SRPáckého newsletteru je dostupné zde.