V úterý 16. dubna se v prostorách Krajského pracoviště NIDV v Ústí nad Labem sešli tvůrci místních akčních plánů. Dubnové setkání příjemců IPo MAP přineslo vedle aktuálních informací o projektu především prostor pro sdílení zkušeností a zpětnou vazbu z dosavadní realizace místních akčních plánů. Setkání doplnila Iveta Millerová z Agentury pro sociální začleňování, která  přinesla užitečné informace a tipy k práci v sociálně vyloučených lokalitách. Odpolední blok pak patřil školení Sociální sítě a jak na ně o využívání sociálních sítí při realizaci místních akčních plánů.

V prvním bloku setkání tvůrců místních akčních plánů z Ústeckého kraje zazněly informace o nové Analytické zprávě o fondech a nadacích, připravované aktualizaci Inspiromatu 3 o soustavě projektů akce KLIMA, anebo možnosti konzultací k čerpání šablon. Konzultantka MAP II Jana Davidová ve spolupráci s týmovou manažerkou Center podpory Věrou Duškovou v následné debatě vyjasnily dotazy a připomínky o propojení šablon a místních akčních plánů, stejně jako otázky týkající se jednotlivých aktivit při realizaci šablon, jejich vykazování a následného šetření.

Odpolední blok pak patřil převážně problematice sociálních sítí, především pak Facebooku. Seminář připravil lektor David Zouhar, který účastníkům předal cenné informace a zkušenosti o využívání facebookových stránek pro MAPy, stejně jako o komunikační strategii či tipy, jak stránky efektivně spravovat s ohledem na cílovou skupinu. Stranou nezůstaly ani otázky placené reklamy.