V úterý 17. dubna proběhlo na půdě NIDV už sedmé jednání odborného panelu aktivity Spolupráce. Odborníci z řad zástupců ministerstva, vybraných ředitelů či odborníků z NIDV a dalších institucí se sešli, aby zhodnotili výsledky dosavadní práce panelu i jednotlivých pracovních skupin, a otevřeli téma leadershipu v územích.

Čtyřicet účastníků přijalo pozvání na už sedmé jednání odborného panelu aktivity Spolupráce. Setkání otevřel hlavní manažer projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích Petr Valenta, který představil podobu rozvoje pedagogických lídrů v projektu SRP. Hovořil o tom, jakými cestami pomoci ředitelům škol, aby byli profesně sebevědomými a kompetentními osobnostmi, které dobře znají stav i vizi své školy a umí ji komunikovat svým kolegům i navenek. Dopolední blok poté pokračoval představením výsledků pracovní skupiny, která se několik měsíců věnovala problematice podpory celých pedagogických sborů. Pavel Koc představil aktivity i konkrétní přínosy v oblastech metodické, personální či finanční oblasti a dalších.

Úvod do dalšího tématu pro pracovní skupiny, kterým je leadership v územích, představil Roman Křivánek. Zhodnotil současný stav, nastínil možný vývoj a účastníky seznámil i s příklady dobré praxe. Stranou nezůstaly ani principy podpory systémového leadershipu podle OECD Toolkit.  V závěru nastínil některá témata k zamyšlení a diskuzi, jako je například otázka konkurence mezi zřizovateli nebo možnosti spolupráce jednotlivých ředitelů škol v konkurenčním prostředí.