V pondělí 13. května proběhlo setkání příjemců IPo MAP z Prahy a středních Čech. Na úvod setkání si vzal slovo Ferdinand Hrdlička z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který se krátce dotkl Metodiky rovných příležitostí. Především ale pohovořil o koncepci pro další operační období. MŠMT plánuje zachovat akční plánování, přičemž rovným příležitostem se dostane stejné priority. Na setkání dostaly prostor také vybrané body ze Strategie 2030 a především pak nová výzva na Šablony pro nevládní a neziskové organizace. Výzva se zaměřuje na rozvoj lidí, kteří se věnují práci s dětma a mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. K této výzvě, kterou projekt SRP metodicky podporovat nebude, se účastníci vrátili v následné diskuzi.

Ani na pražském setkání IPo MAP nechyběly aktuální informace z projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích, jako jsou základní informace o Šablonách či výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, stejně jako příklady inspirativní praxe pro pracovní skupiny ke gramotnostem.