Ve čtvrtek 23. května proběhl seminář odborných poradců center podpory projektu SRP. V sídle NIDV se sešla asi dvacítka kolegů z celé republiky. Týmová manažerka aktivity Centra podpory projektu SRP Věra Dušková se všemi kolegy konzultovala aktuální znění Šablon II pro střední a vyšší odborné školy, a to formou prezentací, které si odborní poradci předem připravili. Tímto způsobem jsme si i osvěžili prezentační a komunikační dovednosti.

Součástí programu bylo představení nové metodické pomůcky, která má cíl pomáhat středním školám vybírat vhodné aktivity do projektu na základě výstupů ze školního akčního plánu. Tento materiál vznikl ve spolupráci NIDV a MŠMT a již byl zveřejněn na webových stránkách obou institucí.

Věra Dušková dále seznámila účastníky s novým doplněním výkladu MŠMT v Inspiromatu 11. Seminář odborných poradců obohatil praktický workshop, během něhož účastníci ve skupinách navrhovali konkrétní příklady realizace šablon a jejich řešení. Zazněla tak řada zajímavých tipů a nápadů, jak uchopit možnosti, které šablony školám přinášejí. V závěru našeho pracovního setkání jsme stanovili předběžně termín pro další výměnu zkušeností a příkladů z praxe realizace šablon.