Kampaň Gramotnosti.pro život a online podpora učitelů

O gramotnostech se pedagogická veřejnost dozvídá prostřednictvím kampaně Gramotnosti.pro život – učíme v souvislostech, která tvoří vstupní bránu do celého tématu. Iniciativu má na starost projekt Podpora práce učitelů, s nímž SRP úzce spolupracuje. 

„Pro předávání know-how matematické, čtenářské a digitální gramotnosti jsme se rozhodli spustit kampaň, jejímž smyslem je propagovat téma gramotností jako takové. Učitelé jednou týdně na našem blogu naleznou vhodné tipy, jak ve výuce gramotnosti lépe zapojit. Jsem moc rád, že se nám daří problematiku propagovat i ve spolupráci s projektem SRP,“ říká Petr Naske, projektový manažer PPUČ.

Na webu kampaně naleznete odkaz na blog Gramotnosti v praxi (http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/), který nabízí výběr příspěvků z prostředí Metodického portálu RVP.CZ. Na něm garanti týmu projektu PPUČ ve spolupráci s pedagogy poukazují na potenciál gramotností. Pro inspiraci a ukázku praktických aktivit vytvořili také seriály metodických článků, současně pořádají webináře (https://gramotnosti.pro/web/MaterialyVyuka).

A jak na gramotnosti v různých předmětech pohlížíte Vy? Staňte se autory příspěvků s tematikou rozvoje gramotností ve výuce, podělte se s ostatními učiteli o své zkušenosti a pomozte tak zkvalitňovat výuku na českých školách (https://gramotnosti.pro/web/hledameautory).

 

Místní akční plánování a gramotnosti

Jarní minikonference odborných panelů PPUČ se zaměřily na podporu realizátorů místního akčního plánování, se kterými se konzultovaly potřeby povinných pracovních skupin MAP zaměřených na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Výsledky jednotlivých panelů najdete na stránce https://gramotnosti.pro/web/odbornepanely, konkrétní pomůcky pro Vaše pracovní skupiny najdete také na http://gramotnosti.pro/map. Jednou za půl roku PPUČ organizuje rovněž setkávání společenství praxe, jejichž cílem je poukazovat na možnosti rozvoje gramotností v různých vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání v MŠ a ZŠ. Ohlédnutí za akcemi s materiály jsou nabízena na webu Společenství praxe (https://gramotnosti.pro/web/SpolecenstviPraxe).