Řídicí orgán OP VVV zveřejnil v pondělí 15. července 2019 změnu výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace, která byla navýšena o 225 milionů korun na celkovou částku 5 645 000 000 korun. Cílem MŠMT je, aby všichni žadatelé, kteří předložili žádost o podporu, mohli své projekty realizovat. Pro žadatele to tedy znamená, že MŠMT zajistilo dostatek finančních prostředků na všechny předložené projekty. Nová verze výzvy je dostupná zde.