Řídicí orgán zveřejnil Kalkulačku indikátorů ke zprávám o realizaci projektů (ZoR) výzev č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II. Jde o povinnou přílohu ZoR, kde je nutné vykazovat splněné aktivity v daném sledovaném období a také jména pedagogů započítaných do milníku 60000. Tato kalkulačka vypočítá výši výstupových indikátorů a případně i výši krácených personálních šablon. Obsahuje také úvodní list s užitečnými informacemi, kterým řídicí orgán doporučuje věnovat pozornost. Kalkulačka je ke stažení tady.