Řídicí orgán OP VVV zveřejnil ve výzvě č. 02_18_65 a 02_18_66  Šablony pro SŠ a VOŠ II videotutoriál k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon). Videotutoriál jednoduchou a jasnou formou nabízí základní informace k principům a pravidlům veřejných zakázek. V závěru videa jsou uvedeny odkazy na výzvy č. 02_18_63 a 02_18_64, ne však na výzvy č. 02_18_65 a 02_18_66, které v době přípravy videa nebyly ještě vyhlášeny. Informace obsažené ve videu (včetně odkazů na Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů) se vztahují na celou II. vlnu šablon (výzvy č. 02_18_63, 02_18_64, 02_18_65 a 02_18_66). Videotutoriál je dostupný zde.