Projekt strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) uspořádal ve dnech 19. a 20. srpna školení konzultantů rozvoje školy. Akce se konala při příležitosti chystaného startu třetí vlny intenzivní podpory, tématem první den akce tedy byla SWOT analýza včetně workshopu, následující den se pak pozornost stočila ke kultuře školy.

Konzultanty rozvoje školy přivítal na úvod akce projektový manažer Petr Valenta, který je informoval mimo jiné o svém záměru prosadit roli konzultanta rozvoje školy jako specializovanou roli do zákona o pedagogických pracovnících. V souvislosti s tím by bylo vhodné také akreditovat příslušné studium.

Celým školením provázel kromě týmové manažerky aktivity Individuální pomoc Vladimíry Chaloupkové také lektor František Tomášek. Ten na úvod hovořil o první fázi intenzivní podpory a poskytl úvod do problematiky SWOT analýzy. Důležitou skutečnosti bylo, že účastníci akce měli možnost si práce na analýze vyzkoušet prakticky během workshopu.

Druhý den navazoval tématem propočtu konfrontační matice, která s rozjezdem strategického řízení a plánování nedílně souvisí. Čas vyšel také na problematiku kultury školy představující fenomén, který lze zjednodušeně řečeno chápat jako souhrn představ, přístupů a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.