Projekt SRP je partnerem zářijové kampaně Měsíc gramotností, kterou organizuje systémový projekt NÚV Podpora práce učitelů. Jde o akci, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a vyzkoušet si, jak s gramotnostmi pracovat ve výuce. Své zkušenosti pak mohou sdílet prostřednictvím sociálních sítí a blogů. Cílem kampaně je podpora mezioborové spolupráce učitelů napříč předměty. Projekt SRP podpoří Měsíc gramotností v rámci MAPů a pracovních skupin, které se problematikou gramotností zabývají. Více informací o kampani i gramotnostech najdete zde.