Na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konalo se 12. září již druhé setkání Individuálních projektů systémových, které díky dotacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporují efektivní systémové změny českého regionálního školství na celonárodní úrovni. Tentokrát byly tématem setkání čtenářská a matematická gramotnost.

Téma setkání je provázáno s Měsícem gramotností, během něhož se v rámci kampaně upozorňuje na poznatky českých i mezinárodních šetření a na zkušenosti z inovace výuky.

Setkání zahájil projekt „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (SYPO), který představil v souvislosti s gramotnostmi svůj koncept metodických kabinetů. Jak kvalitně rozvíjet systém podpory gramotností ve třídách a sborovnách mateřských a základních škol ukázal projekt „Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů“ (PPUČ) a podělil se i o zkušenosti z šíření příkladů dobré praxe a digitálních vzdělávacích materiálů v podpoře gramotností ve školách se sloganem „Svět učitelů online“. Spolu s dalším projektem „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (SRP) představil také roli gramotností v místním akčním plánování. S analýzou podpory čtenářské a matematické gramotnosti v krajském akčním plánování, tedy na úrovni středních a vyšších odborných škol, seznámil projekt „Podpora krajského akčního plánování“ (P-KAP). Závěrem prezentovala svá doporučení z tematických šetření pro systémové projekty Česká školní inspekce, která představila i aktivity k podpoře gramotností v rámci projektu „Komplexní systém hodnocení“ (KSH).

Příští setkání Individuálních projektů systémových na téma inkluze se uskuteční v listopadu 2019.