Řídicí orgán přichází s dobrou zprávou pro všechny zájemce o prostředky ze Šablon II pro SŠ a VOŠ. V závislosti na vývoji aktuálního počtu předložených  žádostí může Řídicí orgán OP VVV navyšovat alokaci výzvy. Pro více informací sledujte webové stránky OP VVV.