Bohatý program měl první den výjezdního zasedání projektu SRP, které se konalo už počtvrté ve středočeském Kácově. Na celodenní jednání přijeli nejen vedoucí center podpory v jednotlivých krajích, ale také odborní poradci a konzultanti rozvoje školy. Zazněly četné informace o dosavadní činnosti projektu i o spuštěném systému on-line poradenství ke strategickému řízení a plánování.

Projektový manažer Petr Valenta na úvod pracovního setkání seznámil pracovníky projektu se statistkami odborných činností, jejichž prostřednictvím poskytují krajská centra podpory metodickou pomoc školám i lidem zabývajícím se akčním plánování. Důležitá část následovala bezprostředně po prezentaci. Kolegové z krajských center měli možnost říci, co je podle nich příčinou jednotlivých statistických rozdílů.

Příležitost využili ale nejen za uvedeným účelem, hovořilo se totiž také o užitečných zlepšeních do budoucna. Vyšlo například najevo, že důležité je při metodickém pomoci všem, kteří se věnují akčnímu plánování ve vzdělávání, zaujmout osobní přístup. Osobněji ladění nastavení pak hraje důležitou roli při efektivitě celého metodického poradenství.

Dopolední program zaplnila prezentace evaluačního týmu projektu. Pracovníci příslušné aktivity seznámili pracovníky center podpory s východisky a výsledky činnosti. Uvedli důležité informace o cenných přínosech aktivit projektu pro školy zapojené do intenzivní podpory.

Odpoledne patřilo školení k systému poradenství v oblasti strategického řízení a plánování i vykazování administrativních činností. První zmíněné téma mělo teoretický i praktický rozměr. Poznatky získané během úvodní prezentace o komunikačních tocích poskytovaného poradenství si pak pracovníci center rozšířili na následném praktickém workshopu.

Program pokračuje také ve čtvrtek 3. října 2019.