Program čtvrtého výjezdního zasedání, který se konal 2. a 3. října v Kácově, pokračoval mimo jiné diskuzí o budoucnosti strategického řízení a plánování. Účastníci měli možnost vypracovat vize a mise a pomoci nastínit, co uvedenou problematiku čeká v blízké i vzdálenější budoucnosti. 

Hlavním tématem ranního a dopoledního bloku bylo stanovit vize a mise. Nejen to, ale především následná diskuze měli jasný účel – ve společné atmosféře vyjasnit, jak by mohla vypadat podpora v oblasti strategického řízení a plánování. Zaznělo mnoho užitečných nápadů, které se zaznamenaly pro další využití.

Čas přišel také na informace o chystaném operačním programu „JAK“ pro nadcházející operační období. Slovo si v tomto ohledu vzala externí odbornice projektu Jitka Baťková. Nastínila nejen finanční možnosti, ale také preferované oblasti podpory ve vzdělávání i místním akčním plánování ve vzdělávání.

Na závěr si pracovníci krajských center podpory i projektového týmu vyslechli přednášku Martina Hořínka o roli marketingu a PR ve veřejné správě. Lektor představil některé koncepty vážící se k uvedené oblasti i rozdíly v prezentaci mezi Evropou a USA.

Můžete se podívat také na pár fotografií z druhého dne.