Nakladatelství FORUM upořádalo už šestnáctou konferenci pro ředitele a ředitelky mateřských škol. Akce nabídla aktuální témata z oblasti předškolního vzdělávání. Nechyběli na ni ani zástupci projektu SRP, kteří dostali prostor pro prezentaci projektové činnosti a novinek.

Více než tři stovky ředitelů a ředitelek mateřských škol měly možnost načerpat informace v oblasti nového financování škol, komunikace s rodiči či novely inkluzivní vyhlášky. Vedoucí pracovníky MŠ navíc zaujala problematika strategického řízení velmi zaujalo a pozitivně hodnotily především plánovaný start online poradenství v této oblasti.

Představitelé projektu SRP, kteří měli na konferenci stánek, rozdali mnoho informačních materiálů a hovořili s účastníky zejména o tématu intenzivní podpory.