Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích má za sebou první ze série místních krajských konferencí. Akce v Brně hostila účastníky z Jihomoravského i Zlínského kraje a přinesla nové informace i zajímavé podněty v oblasti strategického řízení ve školách.

Na úvod brněnské konference zazněly aktuální informace o činnosti center podpory a aktivitách odborných pracovníků. Poté si převzala slovo týmová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková a seznámila účastníky s očekávanými novinkami o výzvě Šablony III.

Dopolední program pak patřil především prezentaci projektového manažera Petra Valenty na téma strategické řízení a plánování ve školách. Tento významný blok programu nejen zpřehlednil problematiku strategického řízení, ale také podnítil diskuzi účastníků. Zazněly tak například zajímavé tipy přímo ze škol, jak strategické řízení uchopit, či jak propojovat strategické materiály škol s potřebami MAPů.

Odpolední program pak probíhal v režii zkušených lektorů, kteří připravili pro účastníky praktické workshopy. Konzultantka rozvoje školy Irena Koťátková přiblížila tvorbu SWOT analýzy, která je nezbytná pro strategický rozvoj školy. Lektor projektu SRP a dlouholetý ředitel základní školy František Eliáš pak představil problematiku evaluace.