Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) má za sebou další ze série místních krajských konferencí. Akce hostila účastníky z Prahy, Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Dopolední část byla tentokrát z větší části pojednaná jako panel pro výměnu zkušenosti mezi tvůrci místních akčních plánů a zástupci škol.

V úvodu konference seznámila Martina Maněnová z centra podpory Hradec Králové účastníky s aktuálními informacemi o činnosti center podpory a aktivitách odborných pracovníků. Poté si vzala slovo týmová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková, aby sdělila účastníkům chystané novinky o výzvě Šablony III.

Dopolední program naplnila prezentace projektového manažera SRP Petra Valenty na téma strategické řízení a plánování ve školách a související diskuse mimo jiné o roli MAP ve strategickém směřování školy.

Odpolední program pak probíhal v režii zkušených lektorů, kteří připravili pro účastníky praktické workshopy. Konzultantka rozvoje školy Irena Koťátková přiblížila tvorbu SWOT analýzy, která je nezbytná pro nastavení strategického směřování školy. Konzultant rozvoje školy a zkušený ředitel František Tomášek pak účastníkům představil problematiku evaluace.