Značný zájem o ostravskou místní konferenci projektu SRP, která se konala i pro účastníky z Olomouckého kraje, zaznamenali v minulých dnech v Národním institutu pro další vzdělávání. Na akci konané 12. listopadu se hovořilo o významu strategického řízení a plánování pro školy. Stranou nezůstala problematika místního akčního plánování ve vzdělávání. 

O úvod konference se postaralo hudební vystoupení a přivítání ze strany vedoucích center podpory projektu Jozefa Kubáně (Ostrava) a Dušana Vitoula (Olomouc). Na ně navázala Věra Dušková, která seznámila účastníky s aktuálními informacemi o výzvě Šablony III.

Dopolední program pak doplnila prezentace projektového manažera SRP Petra Valenty na téma strategické řízení a plánování ve školách. Proběhla diskuse mimo jiné o roli MAP ve strategickém směřování školy.

Odpolední program pak probíhal v režii zkušených lektorů, kteří připravili pro účastníky praktické workshopy. Konzultantka rozvoje školy Soňa Španielová přiblížila tvorbu SWOT analýzy, která je nezbytná pro nastavení strategického směřování školy. Konzultant rozvoje školy a zkušený ředitel Leoš Tesárek pak účastníkům představil problematiku evaluace.