Poslední letošní místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se konala 27. listopadu v jedinečných prostorách Centra stavitelského dědictví Plasy. Dorazilo asi čtyřicet účastníků z řad vedení škol a realizátorů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Místní konference přinesla i tentokrát podnětné informace z oblasti strategického řízení a plánování, dostatek času zbyl i na zajímavou diskuzi a pohled do budoucna. 

V úvodu konference představil ředitel Centra stavitelského dědictví Plasy Pavel Kodera jedinečný historický objekt, který místní konferenci poskytl zázemí. Po úvodním slovu vedoucích center podpory Martiny Bělohlávkové a Ladislavy Šlajchové si účastníci vyslechli informace o činnosti center podpory. Věra Dušková je poté seznámila s informacemi o nadcházející výzvě na Šablony III.

Dopolední program zaplnila prezentace projektového manažera Petra Valenty týkající se problematiky strategického řízení a plánování. V rámci uvedeného bloku se podařilo rozvinout zajímavou debatu o roli středního článku řízení, zapojení škol do místní akčních plánů i o tom, co školám chybí, a jakou roli v naplňování jejich potřeb může sehrát právě projekt SRP či nově připravovaný operační program.

Odpolední program již tradičně navázal na dopolední teoretickou část. Hana Stýblová vedla pro účastníky workshop na téma Pedagogické vedení školy a SWOT analýzu na téma „Nadání ve škole/území“ si vzala na starost Jitka Adamová.