V úterý 10. března se v prostorách konferenčního centra Národního pedagogického institutu ČR sešla asi třicítka zaměstnanců projektu SRP, aby se společně probrala současnost a budoucnost projektu. Odborní poradci center podpory, konzultanti MAP a zástupci realizačního týmu včetně evaluátorů prezentovali plánované aktivity do konce projektu. Nechyběly ani praktické workshopy.

Setkání zahájila týmová manažerka center podpory Věra Dušková, která všechny přítomné seznámilas organizací nadcházejících setkání příjemců IPo MAP. Upozornila také na právě vznikající Inspiromat na Šablony III a připravovanou aktualizaci stávajícího Inspiromatu 11 Příklady dobré praxe realizace šablon, který se vztahuje k výzvě na šablony II. Marie Gazdagová pak její informace doplnila o témata připravovaných webinářů k šablonám a problematice MAP.

Externí odbornice projektu Jitka Baťková účastníky seznámila s informacemi o MAP III a také s výhledem na následující programové období. Aktuální situaci v systému intenzivní podpory přiblížila týmová manažerka aktivity Individuální pomoc Vladimíra Chaloupková. Ta zdůraznila důležitost koordinačních schůzek mezi konzultantem rozvoje školy a školním koordinátorem rozvoje, tedy ředitelem zapojené školy.

Druhá část setkání měla ryze praktický charakter. Zajímavé podněty přinesl workshop k organizaci místních konferencí. Pracovníci center podpory přišli s řadou nápadů, jak místní konference po obsahové i organizační stránce vylepšit.

Pracovníci klíčové aktivity Veřejnost, Lukáš Pfauser a Jolana Čuprová, vedli následně krátký workshop týkající se propagace projektu SRP v rámci konzultačních a školících aktivit center podpory. Posledním bodem programu setkání byla evaluace, ta proběhla formou tzv. fokusních skupin.