MŠMT v úterý 7. dubna aktualizovalo výzvy II. vlny šablon – konkrétně byla aktualizována maximální délka realizace projektů a nejzazší datum ukončení realizace projektů. Pro všechny výzvy II. vlny šablon platí, že nejzazší ukončení realizace projektu je prodlouženo o šest měsíců k 31. 8. 2022.

Existuje nově možnost prodloužení realizace projektu o počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření, které omezují přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, a dále o dobu letních prázdnin. Doba prodloužení se počítá od 1. září 2020 plus počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření.

Pokud by měl příjemce zájem o prodloužení realizace projektu z důvodu uzavření škol, potom je nutné postupovat podle vyhlášených informací dostupných pod tímto odkazem.

Více informací naleznete na webu MŠMT.