Projektový tým aktualizoval Inspiromat 3 – Soustava projektů akce KLIMA, který je zaměřen na popis vzájemného propojení soustavy projektů a výzev akce KLIMA, příklady

spolupráce těchto projektů a obsahuje podrobnější informace k realizovaným IPs projektům v PO3 OPVVV.

Inspiromat naleznete zde: Inspiromat 3 – Soustava projektů akce KLIMA