Dotaz měsíce k šablonám

Na webových stránkách OP VVV byl uveřejněn dotaz měsíce a fundovaná odpověď na něj.

Tato forma informační podpory funguje již od června 2018.

Aktuální dotaz se týká výzvy 80/81, Šablona III.

Naleznete zde: bit.ly/MŠMT_dotaz_měsíce_7_2020