Na začátku ledna 2017 se uskutečnily první dva webináře na téma komunitní práce. Mají za cíl pomoci účastníkům orientovat se ve složité problematice komunitního plánování, vytváření partnerství a hledání technik komunikace, a to jak uvnitř týmu, tak navenek. S tím nedílně souvisejí také informace o udržitelnosti aktivit a procesů.

Webinář vedení a řízení pracovních týmů zase pomůže účastníkům najít užitečnou cestu, jak nejlépe koordinovat zpracování místního akčního plánu. Tento složitý proces, který se odehrává ve skupině, vyžaduje uvést v soulad jednotlivé a mnohdy nestejné zájmy zainteresovaných aktérů.

Na modul webináře zvaný Komunitní práce se můžete přihlašovat pod tímto odkazem.

Webináře s tématem nazvaným Vedení a řízení pracovních týmů budeme moci sledovat po přihlášení zde.

Rozpis webinářů na jednotlivé moduly naleznete na následující internetové stránce.