Od úterý 17. ledna 2017 dochází ke změně harmonogramu webinářů projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Věnujte pozornost následující informaci.  

Webináře modulu Tvorba MAP rozvoje vzdělávání jsme z důvodu značného zájmu realizovali vždy dvakrát. Počínaje úterým 17. ledna 2017 spustíme oproti avizovanému harmonogramu webináře pouze jednou ke každému tématu v termínech určených pro skupinu I.