V Praze se dne 13. 1. 2017 v rámci celostátního metodického setkání projektu Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) prezentovaly systémové projekty OP VVV. Za projekt Strategické řízení a plánování vystoupil zástupce hlavního projektového manažera Petr Valenta.

Dvoudenní setkání nabídlo kromě jiného prezentaci zástupců Agentury pro sociální začleňování, projekt KIPR představila Jana Zapletalová a problematiku společného vzdělávání přednesl náměstek ministryně školství Stanislav Štech.

Součástí setkání byly workshopy na témata poradenské péče pro žáky s odlišnými kulturními podmínkami, spolupráce pedagogicko-psychologických poraden, speciálních pedagogických center, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a policie.

Mnohé zaznělo také o doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součást programu byla také společná diskuse a následně společenský večer.