Zástupci projektového týmu SRP uspořádali 7. a 9. února 2017 místní konference Libereckém a Ústeckém kraji, aby zde představili jak nejnovější informace z projektu, tak jeho nejbližší cíle.

Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích se v Liberci konala v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Akci v Ústí nad Labem organizátoři umístili pro změnu do sídla NIDV a České školní inspekce, které se nachází ve stylové, památkově chráněné vile z třicátých let 20. století.

Obě konference se skládaly tradičně ze tří bloků. V tom úvodním mohli účastníci načerpat informace zejména o dění v aktivitě centra podpory a individuální pomoc. Týmovou manažerku Jitku Baťkovou vystřídala Marie Gazdagová s prezentací o současných a plánovaných vzdělávacích akcí projektu.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program, konkrétně prezentacemi zástupců dalších individuálních projektů systémových realizovaných v rámci OP VVV. Účastníci konference načerpali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora (IPs Komplexní systém hodnocení). Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představila zástupkyně pro Liberecký kraj Gabriela Černá, v Ústí nad Labem jej představili zástupci pro Ústecký kraj Lukáš Vaníček a Alexandra Zdeňková.

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (PPUČ), který představil Petr Koubek.

Na konec dopoledního bloku si vzali slovo zástupci Agentury pro sociální začleňování. Ti představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Závěr dopoledního bloku patřil jako vždy připravovaným projektům APIV a IMKA, jejichž realizátorem se v nejbližší době stane Národní institut pro další vzdělávání.

V odpoledním workshopu dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Poté si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Další místní konference uskuteční 13. 2. v Jihlavě a 14. 2. v Českých Budějovicích.