13. a 14. února zástupci projektového týmu SRP uspořádali místní konferenci v Jihlavě a Českých Budějovicích. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích v Jihlavě se konala v prostorech Krajského úřadu Kraje Vysočina a po přivítání vedoucím krajského pracoviště NIDV Miloslavem Vyskočilem vystoupila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. (další informace o konferenci v Jihlavě ZDE)

Po přivítání Miloslavem Poesem, vedoucím krajského pracoviště NIDV a konzultantem MAP projektu SRP v Jihočeském kraji, už měli konference obdobný scénář. Konference byla tradičně rozdělena do tří bloků. V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představila Iveta Nemjová a informace k němu přidala Jana Hadravová zodpovědná za tvorbu krajských akčních plánu Kraje Vysočina, v Českých Budějovicích jej představila Agáta Kočí, zástupkyně projektu pro Jihočeský kraj. Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (PPUČ), který představili Jakub Holec a Karel Tomek. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

V odpoledním workshopu, který vedli Hana Krejsová s Martinem Dobešem z Agentury pro sociální začleňování, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Letošní místní konference zakončíme 22. a 23. února v Pardubicích a Hradci Králové.