V pořadí už jedenáctou místní konferenci uspořádal v úterý 21. února tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmoví manažeři dorazili tentokrát do Hradce Králové, aby podobně jako v ostatních krajských městech informovali mimo jiné o aktuálních a plánovaných aktivitách projektu. Dostatečný prostor dostaly také další systémové iniciativy OP VVV i debata ke společnému vzdělávání.  

Úvodní blok opět patřil představení tří klíčových aktivit projektu SRP – centrům podpory, vzdělávání a individuální pomoci. Účastnící konference se dozvěděli mnoho mj. o nově vydaných dokumentech (Struktura informací předávaných z MAP do KAP), běžícím vzdělávacím programu, který v současné době naplňují především webináře, i třeba o způsobu náběru škol do systému intenzivní podpory.

Blok systémových projektů začal hned po první dopolední přestávce. Slovo si vzali postupně zástupci NÚV (Podpora práce učitelů, Metodická podpora P-KAP), Agentury pro sociální začleňování (Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami) a v neposlední řadě České školní inspekce (Komplexní systém hodnocení).

Účastníci konference projevovali o informace projektů po celé dopoledne živý zájem. Padaly četné dotazy nejen na možnosti, kdy a jak se do jednotlivých aktivit zapojit, ale také v souvislosti se šablonami i na  nastavení samotných projektů ze strany MŠMT.

Součást programu byl také obvyklý odpolední workshop, v němž se debatovalo o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti společného vzdělávání pro tvorbu a implementaci místních akčních plánů. Poutavou formou přišla na řadu výměna zkušeností, nápadů, názorů a příkladů dobré praxe.

První sérii místních konferencí zakončí pracovníci SRP ve středu 22. února v Pardubicích.