Na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích jsme ve středu 22. února ukončili první blok místních konferencí projektu SRP. Účastníci od počátku projevovali velký zájem o přednášené novinky i plánované aktivity ze vzdělávacích činností i činností center podpory. Projektový tým velmi oceňuje, že ve všech krajích se těšily místní konference zájmu ze strany zástupců IPo MAP. Konference přinesly pozitivní ohlasy i cenné podněty pro další práci expertů projektu. Těšíme se na další akce!

Prezentace ranního bloku se podobně jako v předchozích krajských městech věnovaly konkrétnímu běhu aktivit projektu. Pardubičtí účastníci asi nejvíce ocenili přednášku šéfky aktivity center podpory Jitky Baťkové o aktivitě individuální pomoc – mluvilo se třeba o významu komunikace mezi jednotlivými školami v území. Právě její zlepšení je jedním z klíčových cílů projektů realizovaných v rámci OP VVV.

Po první přestávce představily expertky z České školní inspekce (Dana Pražáková), Národního ústavu pro vzdělávání (Elena Pešková a Lenka Urbanová), Agentury pro sociální začleňování (Iveta Milerová) a Národního institutu pro další vzdělávání (Jitka Baťková) další systémové iniciativy OP VVV. Velké penzum informací sloužilo účastníkům konference pro orientaci a pro využití při další práci v implementaci MAP.

Odpoledne tradičně patřilo workshopu, který vedli zástupci Agentury pro sociální začleňování. Hovořilo se o společném vzdělávání a zaznělo mnoho zajímavých a využitelných praktických detailů. Podrobnější souhrnné informace z konferencí s akcentem na příklady dobré praxe přineseme v prvním letošním newsletteru, který vyjde v polovině března.

Projektový tým velmi děkuje účastníkům ze všech krajů ČR za to, že si udělali na konference čas a že nám poskytli cennou zpětnou vazbu. Moc si ji vážíme a těšíme se na další pracovní setkání v budoucnosti! Další informace přineseme v dohledné době.