Velkou aktualizaci zažila na konci druhého březnového týdne roku 2017 znalostní databáze projektu. Došlo k řadě doplnění a mnoho úpravám tak, aby měli všichni její uživatelé ke všem materiálům pohodlný přístup. Následující text všechny nejdůležitější úpravy a doplnění shrnuje.

Experti projektu SRP v řadě prvé aktualizovali a konsolidovali sekci, která se týká šablon. Za nejdůležitější lze považovat vytvoření nové sekce, která se týká šablon pro střední a vyšší oborné školy. Do této sekce se nově dostaly jak samotné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a její změny, tak příslušné přílohy, mezi které se zařadila i kalkulačka indikátorů.

Sekce šablon, které se týkají SŠ, byla obohacena také o rozhodovací mapu, která znázorňuje podobu programu na podporu školních psychologů/speciálních pedagogů. Doplnili jsme také dokument nazvaný výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice pracovněprávních vztahů.

Mezi další novinky patří nová sekce často kladených dotazů k IROP (jmenuje se FAQ vzdělávání IROP), odkazujeme zde na stránku strukturálních fondů, kde jsou odpovědi na otázky k IROP přehledně zveřejněny.

Novinkou ve znalostní databázi je v neposlední řadě sekce, do které přišly veškeré prezentace z lednových a únorových místních konferencí. Protože v následující době projekt SRP očekává další řadu akcí (například infopanely pro zřizovatele), bude obsah postupně doplňován o příslušné prezentace.