Luciena Rozprýma, projektového manažera realizačního týmu Krajského akčního plánu Jihomoravského kraje, jsme se ptali na to, proč vznikly tzv. tematické skupiny i na přínos propojení místní úrovně akčního plánování s úrovní krajskou.

Ve vašem kraji funguje spolupráce krajské a místní úrovně v oblasti vzdělávání. Příkladem jsou tematické skupiny KAP. K čemu slouží a co řeší.

Tematické skupiny vznikly pro všech osm zvolených témat KAP v kraji. Jejich existence vychází z podstaty KAP – strategické plánování založené na zapojení širokého spektra partnerů z různých skupin, které se zabývají danou oblastí. Na začátku jsme oslovili všechny školy s nabídkou účasti v tematických skupinách. Poté každý metodik (člen realizačního týmu KAP) vybral max. 15 členů pro svou tematickou skupinu. Počet jsme stanovili jako maximální, ale pouze u dvou tematických skupin jsme museli řešit výběr členů.

Jaké tematické skupiny se nejvíce zabývají spoluprací se základními školami?

Jde o skupiny průřezové, ty, které mimo středního školství mají přesah do základního školství nebo dokonce předškolního vzdělávání. Konkrétně v případě našeho kraje jsou to povinná témata kariérové poradenství, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a polytechnická výchova. Přesah do základního školství má i skupina Inkluze. Největší zájem o spolupráci ze strany ZŠ je u polytechnické výchovy a kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, kde je přesah až k MŠ. Tato skupina je v našem kraji spojena také s problematikou environmentálního vzdělávání.

Akcí v rámci krajského akčního plánování se mohou účastnit také zástupci z místní úrovně. V jakých případech přináší jejich účast nejlepší ovoce?

Zvláště v pracovní skupině Vzdělávání a zaměstnanost, která je zřízena při Regionální stálé konferenci JMK. Podle metodiky tvorby KAP je tato skupina řídicí skupinou pro celý systém strategického plánování kraje. Sbíhají se tu informace o zajímavých aktivitách, které se konají v rámci KAP i jednotlivých MAP, kterých máme v našem kraji 21 v různých úrovních typu zpracování. Ceníme všech, kteří o práci v pracovních nebo tematických skupinách projeví zájem a následně jich aktivně účastní.

Jak se daří ve vašem kraji spolupráci mezi KAP a MAP a jaké jsou její konkrétní přínosy?

Z úrovně realizačního týmu KAP JMK se snažíme využít každou možnost na přenos informací mezi aktivitami KAP a MAP. Kromě pravidelné účasti zástupců našeho realizačního týmu v řídících výborech jednotlivých MAP, organizujeme společná setkání zástupců realizačních týmů MAP se zpracovateli krajského KAP. Tato setkání probíhají jednou za čtvrtletí a bývá zde hojné zastoupení z řad zpracovatelů MAP. Snažíme se společně diskutovat o problémech a možných řešeních při administraci, plánování aktivit nebo vylepšení vzájemné spolupráce. Na oplátku bývají zástupci KAPu zváni také na akce MAS, kde se diskutuje o MAP a možných vazbách na KAP na širším fóru.

Jaké projekty na implementaci KAP teď vznikají v Jihomoravském kraji?

Pro připravovanou výzvu OP VVV na implementaci KAP připravujeme celkem tři projektové záměry. První se věnuje problematice dalšího vzdělávání a kariérového poradenství, který je zčásti průřezový, ale se zapojením základních škol se zde počítá o něco méně. Pracujeme na podpoře matematické gramotnosti. Více informací ochotně poskytneme. Stačí napsat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.