Užitečné pracovní setkání tvůrců Místních akčních plánu rozvoje vzdělávání (MAP), do jejichž působnosti spadá více než 70 škol, se konalo ve čtvrtek 6. dubna v sídle Řídicího orgánu OP VVV. Za účasti expertky projektu Jitky Baťkové i Ferdinanda Hrdličky z MŠMT měli zástupci velkých MAP možnost vyměnit si zkušenosti a diskutovat o aktuálních tématech i budoucích výzvách.

Na začátku akce, která byla zahájena v 10:00 dopoledne, hovořily zástupkyně z Brna, které popsaly cenné zkušenosti tvorbou místních akčních plánů. V druhém největším městě v Česku se totiž začínalo nejdříve. Hovořily o tom, že se přes počáteční nedůvěru zapojovaných aktérů podařilo udělat mnoho prospěšného a že následně vyplynuly na povrch přínosy, které má akční plánování pro rozvoj celého území.

Následně se hojně diskutovalo mezi zástupci tvůrců jednotlivých místních akčních plánů. Tématem bylo zapojování škol a další poznatky pro využití. Vhodnou a přínosnou se ukázala také debata o MAP 2 a místních specifikách, která se projevují mezi jednotlivými kraji ČR.

Akce probíhala až do 14:00. Účastnili se jí i zástupci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně Ferdinand Hrdlička, koncepční garant pro oblast regionálního školství OP VVV. Všichni zúčastnění si náplň a průběh semináře moc pochvalovali, protože přinesl cenné informace. Výměna zkušeností je ostatně také jeden z hlavních cílů našeho projektu.